Parkovací zóny v Brně

Rezident, abonent, nebo návštěvník? V Brně se setkáte se třemi kategoriemi, podle kterých se určují možnosti parkování. Parkovací zóny v Brně a další informace jsou uvedeny ve speciálním článku. Od srpna 2020 se systém rozšiřuje do Králova Pole.

Sdílená auta carsharingu Autonapůl parkují ve všech brněnských zónách úplně zdarma.

Parkovací zóny pro carsharing

Poslední týdny jsme intenzivně sbírali vaši zpětnou vazbu na systém předávacích zón v Brně i analyzovali spoustu dalších dostupných dat. Víme od vás, že vás trochu mátly překryvy zón v Brně. Nebylo jasné, do které zóny vypůjčené auto vlastně patří. Teď pro vás ale máme dobrou zprávu! U většiny zón jsme zmenšili jejich překryvy tak, abyste se v nich jednodušeji a přehledněji vyznali. Chystáme integraci map zón přímo do rezervančího systému, kterou jste si přáli. A především? Přidáváme zkušebně několik úplně nových zón, které reagují také na rozšíření systému rezidentního parkování.