Autonapůl je součástí hnutí Slušná firma

Slušná firma

Autonapůl je součástí hnutí za obecně prospěšnější podnikání Slušná firma. Jedná se o propojení českých a slovenských firem, které podnikají na principech slušnosti.

Slušnost (či také etika, morálka, ohleduplnost) je základní lidskou hodnotou, bez které nemůže žádná lidská společnost dlouhodobě existovat.  U slušných firem by měly být v rovnováze zájmy jako planeta, komunita, zákazník, zaměstnanci, vlastníci. Manifest hnutí říká: “ Firma je jedním ze základních stavebních prvků našeho společensko-ekonomického systému. To, jak funguje, spoluurčuje hodnoty a celkové ladění společnosti. Je místem, kde trávíme obří díl našich bdělých životů a které zajišťuje většinu našich potřeb: Vyděláváme si tu na život, nacházíme si zde přátele, nakupujeme, co potřebujeme. Práce je základem naší identity a společenského postavení, marketingové značky nás propojují s dalšími lidmi.“

Slušná firma je hnutí, které sdružuje v České republice už desítky firem z různých oblastí podnikání.

Autonapůl chce fungovat šetrně s ohledem na naši planetu. Vytváří prostor pro lidi, tím, že šetří parkovací místa, hlavně ve velkých městech, kde se jich nejvíce nedostává. Autonapůl provozuje tzv. roundtrip carsharing, který parkovací místa prokazatelně šetří. Snaží se také podporovat udržitelné formy dopravy, například projekt Do práce na kole.

Autonapůl

Vytváříme prostor pro lidi.

Kontakt

Copyright 2018 IMCerny ©  All Rights Reserved