Autonapůl je součástí hnutí Slušná firma

Autonapůl je součástí hnutí za obecně prospěšnější podnikání Slušná firma. Jedná se o propojení českých a slovenských firem, které podnikají na principech slušnosti.

Slušnost (či také etika, morálka, ohleduplnost) je základní lidskou hodnotou, bez které nemůže žádná lidská společnost dlouhodobě existovat.  U slušných firem by měly být v rovnováze zájmy jako planeta, komunita, zákazník, zaměstnanci, vlastníci. Manifest hnutí říká: “ Firma je jedním ze základních stavebních prvků našeho společensko-ekonomického systému. To, jak funguje, spoluurčuje hodnoty a celkové ladění společnosti. Je místem, kde trávíme obří díl našich bdělých životů a které zajišťuje většinu našich potřeb: Vyděláváme si tu na život, nacházíme si zde přátele, nakupujeme, co potřebujeme. Práce je základem naší identity a společenského postavení, marketingové značky nás propojují s dalšími lidmi.“

Autonapůl chce fungovat šetrně s ohledem na naši planetu. Vytváříme prostor pro lidi.