ROZHOVOR: I Autonapůl zanechává stopu. Uhlíkovou, ale naštěstí jen malou. „Vlastně nejmenší v oboru,“ pochvaluje si founder Autonapůl

Na počátku carsharingu stála logická úvaha: když se více lidí či domácností podělí o jedno auto, bude v ulici méně aut, bude jich potřeba méně vyrobit a navíc budou lidé motivovaní kombinovat různé druhy dopravy. Díky tomu se spotřebuje méně zdrojů a každý člověk v systému navíc ještě ušetří. Přesně tato úvaha stála i za vznikem Autonapůl. A dnes máme i jasná čísla dokazující, že nejde o dojmologii.

Stanislav Kutacek Kristyna Herrmannova

Přečtěte si rozhovor s jedním ze zakladatelů prvního českého carsharingu Stanislavem Kutáčkem, který společně se svou kolegyní Kristýnou Herrmannovou vysvětluje, proč si Autonapůl jako jeden z mála carsharingů na světě nechalo změřit svou uhlíkovou stopu.

Stando, pojďme rovnou k tomu hlavnímu: jaká je tedy vaše uhlíková stopa?

Když řeknu, že naše roční uhlíková stopa je 333,6 tuny ekvivalentu CO2, asi to nebude lehké s něčím srovnat. Ale když řeknu, že je to 0,28 kg na ujetý kilometr, a to včetně výroby auta, všech provozních kapalin a samozřejmě paliva, servisu a dalších provozních emisí, je to číslo dost malé. Při srovnání s konkurencí napříč světem, u které jsou aspoň dostupná srovnatelná data, je naše uhlíková stopa nejmenší.

Uhlíková stopa carsharingu Autonapůl je 28 kg CO2 na ujetých 100 kilometrů.

ESG reporty nebo vykazování uhlíkové stopy je teď pro některé společnosti žhavé téma a musí je vykazovat, proč jste se ale do výpočtu pustili vy, když se na vás tato povinnost ještě řadu let nebude vztahovat?

První a hlavní důvod je prostý fakt, že udržitelnost je od počátku v DNA firmy. Prostě nás náš dopad zajímá. Víme, že spalovat fosilní paliva není z pohledu klimatické změny zrovna skvělá věc, v posledních dvou letech se k tomu přidal i geopolitický pohled, kdy pořád jezdíme do značné míry na ruskou ropu.

Zároveň přemýšlíme o dalším rozvoji Autonapůl. Dříve nebo později budeme chtít, a možná bude i nutné, našim zákazníkům nabídnout možnosti offsetů.  Abychom je mohli nabídnout, jako první krok potřebujeme vědět, jaké emise vlastně máme. 

Další důvod je, že si potřebujeme ujasnit nabídku pro firmy, které v současnosti masivně řeší ESG na celofiremní úrovni. Chtěli jsme si specifikovat, jestli a jak jim můžeme nabídnout pomoc při snižování jejich uhlíkové stopy. Změřená uhlíková stopa je pro nás také první krok pro aktualizaci dlouhodobé strategie, která bude obsahovat konkrétní cíle a kroky, jak budeme vlastní emise snižovat.

Uhlíková stopa je ale ukazatel, který se v čase proměňuje, to znamená, je nutné výpočet každoročně opakovat. Nevyžaduje to od vás příliš velké nasazení? 

To asi záleží na tom, jak k tomu interně přistoupíte, jakou dáte výpočtu prioritu a který nástroj si vyberete. Když jsme zjišťovali možnosti, prvním kolem výběru prošly tři on-line kalkulačky a jedna komplexní excelovská tabulka. Potřebovali jsme získat standardizovaný výstup, kterým lze bez dalšího zpracování naplnit případné legislativní požadavky, aby byl jednoduchý, metodicky podložený a umožňoval meziroční sledování trendů našich emisí. Nejlepší průnik požadavků splnil on-line nástroj od Impact Metrics.

Kristýno, jakožto koordinátorka prací na výpočtu, jak dlouho to teda trvalo a jak to pro tebe bylo náročné? 

Já asi začnu tou excelovou tabulkou od Asociace společenské odpovědnosti. Tu jsme totiž vyplnili taky, ale pohořela ve dvou rovinách. Ačkoliv se mělo jednat o nástroj vhodný i pro malé a střední podniky, určený byl spíše pro korporátní sektor. Pro naše potřeby byly tabulky příliš složité, nepřehledné a robustní. Zároveň získat finální výstup bylo otázkou další komunikace se zpracovatelem. 

S kalkulačkou Impact Metrics nám to trvalo čistého času asi tři pracovní člověkodny. V realitě běžného provozu hlavní sezóny výpočet sice trval asi měsíc, ale byla to práce velmi volným tempem. Jedno odpoledne jsme si sedli a dali jsme dohromady seznam údajů, které potřebujeme zjistit. Potom jsme dohledávali nebo zjišťovali potřebné informace od pronajímatelů, dodavatelů i našich zaměstnanců. Vše se navíc dělo v době, kdy mívají lidé dovolenou.

Průměrná uhlíková stopa jednoho Čecha je 12,5 tun za rok.

Dobře, to je jeden rok. Jak to bude v dalším období? Byť tři člověkodny nejsou mnoho, chcete je investovat každý rok?

No to je právě jedna z výhod Impact Metrics. Ono by to asi celé trvalo déle, nebýt opravdu intuitivního rozhraní a bleskové podpory, když bylo náhodou nutné něco dovysvětlit nebo upravit. Tak třeba palivo. Původní formulář nepočítal se situací, že by někdo ve své flotile používal více než tři druhy paliva. My používáme benzín, naftu, LPG a elektřinu. A u zpracovatele nám operativně pomohli situaci vyřešit.

Příští rok pak pro nás bude o to rychlejší, že už přesně víme, co, kam a jak vyplnit, a bude stačit přepsat jen čísla, která to vyžadují. V kalkulačce totiž zůstávají data uložena.

Parádní také bylo, že jsem mohla v poznámkách dalším lidem v týmu přesně specifikovat, co a jak mají zjistit, a úkol jim rovnou přidělit.

Uhlíkovou stopu Autonapůl za rok 2022 si lze například představit jako roční využívání 228 soukromě vlastněných vozů.

Stando, teď tedy víte, kolik emisí zanecháváte. Jaký plánujete další postup?

Jedna z rovin je interní, kdy chceme vědět, jak se meziročně naše emise vyvíjejí. Měli jsme samozřejmě nějaký odhad, který se řádově potvrdil. Impact Metrics nám ho zpřesnil, a získali jsme tak benchmark pro další roky.

Dále jsme získali nástroj, jehož pomocí našim sdílníkům, manažerům firem, zástupcům obcí i laické veřejnosti ukážeme, že provoz auta nejsou jen přímé emise z výfuku. Teď potřebujeme najít příklady, díky kterým si lidé lépe představí dopady cestování autem a srovnají si je s dopravou na kole, autobusem, vlakem nebo třeba pěšky.

Uhlíková stopa Autonapůl ekvivalenty
Uhlíkovou stopu Autonapůl za rok 2022 si lze například představit jako jednu
z následujících činností

Je ještě něco, na co jsme zapomněli, ale děláme to třeba dlouhodobě a pomáhá nám to snižovat naši stopu? 

Velkou roli také hrají interní pravidla a jejich aplikace, například i každodenní doprava do kanceláře. Nikdo z našich zaměstnanců nemá služební auto, natož aby bylo přiděleno i pro soukromé účely. Pro dopravu našeho týmu na důležitá jednání, schůzky, ale i pro dojíždění do kanceláře volíme pro jízdu na krátké vzdálenosti kolo či MHD, delší cesty absolvujeme obvykle vlakem. Až v případě, že to v tu chvíli nejde jinak, zarezervujeme si auto jako kdokoliv jiný z našich klientů. A tohle platí od brigádníků po ředitele.

Může se to zdát jako maličkost, jenže velký důraz na udržitelnou dopravu týmu pracovníků v podobě dojíždění hraje v emisní stopě celé firmy nezanedbatelnou roli. Běžná a “samozřejmá” řešení jako minimalizace vzniku odpadů, jejich třídění či preference opakovaně použitelných obalů také udělají své.

Dlouhodobě také hledáme auta, za kterými zůstává nižší uhlíková stopa. Data nám potvrdila, že je to správná cesta, proto se i v budoucnu při posilování flotily ještě více zaměříme na nízkoemisní vozy. 

Co ta byznysová rovina? Zmiňoval jsi, že i díky změřené uhlíkové stopě a udržitelnosti chcete designovat nové služby nebo upravovat ty stávající.

Principy udržitelnosti už od počátku prostupují celou naší činností a kromě samotného provozu aut jsou naše emise už teď zanedbatelné.

U toho provozu aut jsme samozřejmě ve vleku výrobců nejen aut, ale i producentů energií. Teď ale máme jasná data, budeme je sledovat i u našich dodavatelů. To nám umožní zpřesnit naši středně i dlouhodobou strategii nákupu nových vozů a přechodu na hybridy a elektromobily.

Zároveň jsme takzvaně grassrootová firma. Vyvíjíme se postupně s našimi sdílníky, třeba ne tolik po dynamické, ale rozhodně udržitelné trajektorii. Chceme téma zvedat i napříč různými sítěmi, v nichž jsme zapojení. Například ve Změně k lepšímu nebo v rámci Partnerství pro městskou mobilitu. Věříme, že z diskuze napříč našimi sdílníky i partnery a návazného byznysu vzejdou další životaschopné nápady ke snižování uhlíkové stopy.

Mohl bys být ještě o trochu konkrétnější?

Ačkoli nechci prozrazovat příliš, jde nám v tuto chvíli o design nového produktu, který pomůže našim zákazníkům snížit uhlíkovou stopu jejich mobility. Potřebujeme k tomu samozřejmě zjistit, jak si z tohoto pohledu aktuálně stojí jejich flotily ve srovnání s námi, nicméně už tím, že část flotily odprodají a využijí auta, kterými budou jezdit nejen pro služební potřeby, ale stejná auta využije i širší veřejnost v nepracovních časech, pro ně může být rozhodujícím jazýčkem na vahách. Bude méně aut, ta budou více využitá, což fakticky sníží uhlíkovou stopu, a zároveň část emisí přesunou ze Scope 1 do Scope 3, takže se pozitiva sčítají.

Udrzitelnost

Kontakt

Autonapůl, družstvo
Údolní 33, 602 00 Brno
Kancelář: Křenová 52, Brno
IČO: 29301751 / DIČ: CZ29301751

Technická podpora pro uživatele: +420 778 470 898
e-mail: autonapul@autonapul.cz

Copyright 2018 IMCerny ©  All Rights Reserved