Vyúčtování

Rezervace a jízda

Rezervace je účtována po půlhodinách. V případě přetažení rezervace je účtována každá započatá půlhodina.

Rezervace je účtovaná v té délce v jaké je zadána do rezervačního systému v momentě uplynutí doby jejího začátku. Zkracování v průběhu rezervace jako i předčasné ukončení jízdy a tím uvolnění rezervace nemá již vliv na účtovanou délku. Veškeré úpravy rezervace je tedy zapotřebí provádět ještě před jejím začátkem. Důležité upozornění: ve výpisu jízd v rezervačním systému uvidíte rezervaci po zkrácení. Tato zkrácená rezervace se nemusí shodovat s délkou rezervace, kterou jste zadali a kterou vám budeme účtovat. Na odstranění této nesrovnalosti pracujeme.

Jízda je účtována jednoduše poplatkem za každý ujetý kilometr. Cena za jízdu (vzdálenost) je stanovena jako součet ceny za nájezd do 200 km plus cena za nájezd nad 200 km.
Pokud je Vaše rezervace delší než 10 hodin, použije se pravidlo maximální denní sazby - za každých 24 hod tak zaplatíte maximálně jako za 10 hod. (např 16 hodin je účtováno jako 10 hodin, 29 hodin je účtováno jako 15 hodin, 49 hodin jako 21 hodin atp.) Čas rezervace je účtován od začátku zadané rezervace a dnem je myšleno 24 hodin od začátku rezervace (nikoli tzv. kalendářní den)
Určitě! Poslední hodina rezervace není účtována tehdy, pokud již není využita. Dávejte si na konec každé rezervace hodinovou rezervu, předejdete tím přetažení a případnému konfliktu s následujícím uživatelem.
Vždy zásadně před tím než uplyne začátek rezervace. Pokud z nějakého důvodu zkrátíte resp. zrušíte rezervaci již v jejím průběhu o více než 24 hodin, pak vám od momentu ukončení rezervace naúčtujeme max. 24 hodin z původní rezervace. I zde však stále platí pravidlo že 24 hodin je účtováno jako 10 hodin.

Ano. Výdaje v zahraničí budou proplaceny kurzem platným v den výdaje. Náklad je nutné doložit daňovým dokladem, který vyfotíte a zašlete v průběhu rezervace přes tlačítko „Výdaje“ v rezervační aplikaci nebo případně e-mailem. Podepsaný paragon pak vložte do zelených desek ve vozidle. Více informací zde.

PROPLATÍME:
příslušné palivo, do vozů na LPG pouze LPG (neproplácíme prémiové palivo)
nezbytné provozní kapaliny, žárovky a další spotřební materiál vozidla
mytí v myčce (s dokladem)
ruční mytí v boxu a/nebo vysávání (akceptujeme také bez daňového dokladu)
opravu vozidla "na cestě" po poruše či havárii pouze po telefonickém odsouhlasení

NEPROPLATÍME:

prémiová paliva
opravu po zaviněné havárii (čti odstavec o nehodě - odkaz)
dálniční známky a mýtné pro zahraničí (česká dálniční známka je na autě)
odtah, který není dojednán se smluvní asistenční službou
výdaje nedoložené daňovými doklady (vyjma mytí a vysávání)
neodsouhlasené opravy či údržbové prácepokuty (vaše zaviněné pokuty, které nám jako vlastníkovi vozidla přijdou, vám přeúčtujeme při pravidelném vyúčtování)

Pojištění

Dojde-li k dopravní nehodě, je poškozen majetek Autonapůl, tedy třetí strany, která nebyla přímým účastníkem nehody. Proto je vždy potřeba vyplnit záznam o nehodě (formulář je k dispozici v každém autě) a přivolat policii, aby určila viníka nehody. Podle jejího rozhodnutí se potom uplatňují pravidla spoluúčasti. Pokud si nebudete vědět rady, nezoufejte. Klidně zavolejte na helpline, poradíme Vám. Nejdůležitější jsou přece jenom životy a zdraví všech zúčastněných a se škodou na majetku si už nějak poradíme.

U nezaviněné nehody neplatíte nic - veškeré náklady vyúčtujeme pojišťovně viníka. Pokud nehodu zaviníte vy, platí pravidlo 25% ze škody nad 8 000 Kč, maximálně však 40 000 Kč. Pár příkladů. Pokud způsobíte škodu 3 000 Kč, vaše spoluúčast je 3 000 Kč. Pokud je škoda 10 000 Kč, vaše spoluúčast je 8 500 Kč. Pokud je škoda 100 000 Kč, vaše spoluúčast je 31 000 Kč. Pokud je škoda 200 000 Kč, vaše spoluúčast je 40 000 Kč. Spoluúčast snižuje připojistění Jistota Plus za 299 Kč měsíčně. Potom při jakékoliv nehodě plně hradíte škody do výše 3 000 Kč. Nad tuto částku už neplatíte nic, tedy i při škodě 200 000 Kč je vaše spoluúčast stále 3 000 Kč.

 

Vypočtená spoluúčast vám bude přičtena k následující faktuře.

Pokud poškodíte vozidlo a nejedná se přitom o dopravní nehodu (jedná se většinou o drobné škrábance někde na parkovišti), platí stejná pravidla spoluúčasti jako při zaviněné dopravní nehodě. V případě poškození ale samozřejmě není potřeba volat policii. Prostě nám to oznamte na helplinku, ať víme, jakou opravu auta musíme zařídit.
Firmy pozor!!! Pokud si jízdy s námi uplatňujete do nákladů, snažte se důsledně využívat platby CCS kartami, přeúčtovávání vašich výdajů může být účetně komplikované.

Vyúčtování

Vyúčtování je zasíláno mailem vždy za právě uplynulý kalendářní měsíc typicky do 5. dne následujícího měsíce. V měsíčním vyúčtování naleznete všechny rezervace, které skončily v daném měsíci. Rezervace na rozhraní měsíců se umisťuje dle data ukončení. Splatnost faktury je 14 dnů.

Faktury za služby můžete platit pomocí inkasa ze svého účtu. Nastavení je následující:
Ve svém internetovém bankovnictví zadáte souhlas s inkasem účtu Autonapůl č. 2300203634/2010 (FIO banka). Frekvenci prosím nastavte na 1x za měsíc, limit pro jistotu na dvojnásobek Vaší nejvyšší faktury, a hlavně nezadávejte žádné variabilní, specifické či konstantní symboly.
Oznámíte nám na email fakturace@autonapul.cz Vaše číslo účtu a zájem platit inkasem.

Ano. Část svých jízd můžete nechat fakturovat na jinou osobu (typicky na svou firmu nebo svého zaměstnavatele). Nahlašte fakturační údaje na fakturace@autonapul.cz a my vám sdělíme podrobnosti systému rozúčtování.

Náklady v cizí měně vám proplatíme v korunách dle kurzu ČNB platného v den uskutečnění vašeho výdaje. Je nutné ho doložit daňovým dokladem, který vyfotíte a zašlete v průběhu rezervace přes tlačítko „Výdaje“ v rezervační aplikaci nebo případně e-mailem. Podepsaný paragon pak vložte do zelených desek ve vozidle. Více informací zde zde.